Vi på Becia Entreprenad är utbildade inom Nibe, Bosch och IVT. Spara tid på att anlita proffs!

Vi är ett auktoriserat VVS-företag.

Vi arbetar med VVS-system såsom värme, ventilation, sanitet, kyla, ånga och gas samt styr- och reglersystem för hantering av dessa. Vi strävar efter att komma in tidigt i byggprocessen då våra insatser till stor del påverkar byggnadernas investeringskostnader. System- och produktval har stor påverkan på framtida drift- och skötselkostnader och vi ser det som självklart att aktivt verka för ett hållbart byggande och för att minska miljöbelastningen.

 

 

Vi har en bred kompetens och erfarenhet inom VVS och ventilation, vilket

förutom projektering av VVS, ventilation och styrsystem även innefattar installations- och tekniksamordning samt

projekteringsledning. Vi utför även utredningar och simuleringar vid val av energilösningar, energieffektiviseringsåtgärder och systemval, samtliga givetvis

åtföljda av åtgärdsförslag, allt för att hjälpa dig som kund fram till den bästa lösningen.